только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Терапиядағы мейіргер ісі. "Кардиология" бөлімі

БиблиографияТерапиядағы мейіргер ісі. "Кардиология" бөлімі [Электронный ресурс] / Р. Г. Сединкина ; жалпы редакциясын баскарған С. Қ. Мұратбекова ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Қ. Турлыбеков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434192.html
АвторыР. Г. Сединкина ; жалпы редакциясын баскарған С. Қ. Мұратбекова ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Қ. Турлыбеков
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2015
ПрототипЭлектронное издание на основе: Терапиядағы мейіргер ісі. "Кардиология" бөлімі: оку кұралы / Р. Г. Сединкина ; жалпы редакциясын баскарған С. Қ. Мұратбекова ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Қ. Турлыбеков. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 бет. - ISBN 978-5-9704-3419-2.
Озвучить текст
АннотацияОку куралы "Кардиология" бөлімі бойынша дәрістік курстан турады. Онда "Терапиядағы мейіргер ісі" пәні бойынша оку бағдар-ламасының теориялык сұрактары, сондай-ак, әрбір аурудағы мейіргер кызметінің ерекшеліктері тұсіндірілген. Дәрістер 2 оку сағатына есептелген ("Артериялык гипертензия кезіндегі мейіргерлік ұдеріс" дәрісінен баска - 4 сағат), өзін-өзі бакылау ұшін негізгі тұсініктер мен терминдер, бакылау сұрактарының тізбесі, студенттердің такырыпты өз бетінше тереңдетіп окуы ұшін жеке дәрістердің косымшалары бар. Дәрістің мәтіндік нускасы тұрлі-тұсті иллюстрациялар, тезистік проблемалык мазмұндау колданылған мультимедиялык презен-тациялар бул оку материалын көрнекілейді, студенттердің оны кабылдауын жеңілдетеді, пәнге деген кызығушылыкты арттырады. Оку кұралы медициналык училищелер мен колледждердің студент-теріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:06:04