только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Неврология жэне нейрохирургия. Том 2

БиблиографияНеврология жэне нейрохирургия. Том 2 [Электронный ресурс] / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова ; редакциясын баскаргандар А. Н. Коновалов жэне А. В. Козлов ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы М. Г. Абдрахма-нова ; казак тіліне аударган Ш. К. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434338.html
АвторыЕ. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова ; редакциясын баскаргандар А. Н. Коновалов жэне А. В. Козлов ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы М. Г. Абдрахма-нова ; казак тіліне аударган Ш. К. Омарова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2016
ПрототипЭлектронное издание на основе: Неврология жэне нейрохирургия : окулык : 2 томдык / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова ; редакциясын баскаргандар А. Н. Коновалов жэне А. В. Козлов ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы М. Г. Абдрахма-нова ; казак тіліне аударган Ш. К. Омарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - II том. - 312 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3433-8.
Озвучить текст
АннотацияОкулык бастапкы жэне клиникалык неврология жэне нейрохирургияның негізгі бөлімдері бойынша базистік акпаратты кұрады. Жұйке жүйесі кызметінің морфофункциялык негізі, дамуы жэне анатомиясы бойынша заманауи мэліметтер көрсетілген; неврологиялык бұзылыстардың семиотикасында; наукастарды тексеру эдістері көрсетілген. Шеткері жэне орталык жұйке жұйесінің кең тараган ауруларының этиологиясы, патогенезі жэне клиникасы бойынша материалдар салынган; топикалык жэне назологиялык диагностиканың негізгі багыттары көрсетілген. Неврологиялык акаулардың, реабилитация жэне медициналык-элеуметтік сараптама мэселелерінің негізгі тұрлерін алдын алу мен емдеудің (консервативті жэне хирургиялык) заманауи багыттары баяндалган. Окулык неврология жэне нейрохирургия бойынша окитын медицина саласының студенттері, интерндер жэне ординаторларга арналып жазылган.
Загружено 2017-10-14 02:14:03