только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Клиникалық фармакология

БиблиографияКлиникалық фармакология [Электронный ресурс]: оқулық / В. Г. Кукес - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: http://proto.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447925.html
АвторыВ. Г. Кукес
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2020
ПрототипЭлектронное издание на основе: Клиникалық фармакология : оқулық / В. Г. Кукес [және т.б.] ; редакциясын басқарғандар В. Г. Кукес, Д. А. Сычев ; қазақ тіліндегі басылымның жауапты редакторы У. М. Датхаев ; қазақ тіліне аударғандар Г. Б. Айтжанова, С. Б. Сламжанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 816 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-4792-5.
Озвучить текст
АннотацияОқулықты басып шығару клиникалық фармакология саласындағы ғылымның соңғы жетістіктерін, жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарын ескере отырып, жаңа деректермен толықтырылып, түзетілді. Фармакокинетикалық процестер, жағымсыз дәрілік реакцияларды диагностикалау, оларды түзету және алдын алу принциптері жөнінде қазіргі заманғы түсініктер, дәрілік заттардың өзара әсерлесуінің жаңа механизмдері (транспортер деңгейінде) қамтылған. Жекелеген дәрілік заттар топтарының клиникалық фармакологиясы әсер ету механизмі жөніндегі жаңа мәліметтер, дәлелді және дербестендірілген медицина тұрғысынан талданған. Дәрілік заттардың жаңа топтарының клиникалық фармакологиясы сипатталған.

Басылым компакт-дискімен толықтырылды, онда кейбір тараулар, қосымшалар және терминдер сөздігі.

Оқулық медициналық ЖОО студенттеріне, практикалық дәрігерлерге арналған.
Загружено 2020-07-24 03:38:39